Rybářský řád

Majitel: Jaroslav Bareš, Lužec nad Cidlinou 9

Způsob lovu „Chyť a pusť“

Rybář je povinen zachovávat pořádek a maximálně šetrně a ohleduplně se chovat k přírodě a uloveným rybám. Po skončení chytání ryb je chytající povinen uklidit místo rybolovu a okolí. Odpadky shromažďovat do odpadkových nádob. S ulovenými rybami je rybář povinen zacházet šetrně a dle rybářské etiky, zejména je nepoškozovat vláčením po břehu, násilným vyprošťováním zaseknutých háčků a trýznit ponecháním na suchu. Zakazuje se zabíjení, škrábání, kuchání a porcování v katastru rybníka, taktéž rozdělávání ohňů. Rybáři ručí za případné škody, které vzniknou jejich jednáním na stanovišti, rybníce i jeho březích a zařízeních. Při výkonu rybolovu je nutné, aby lovící mezi sebou dodržovali vzdálenost nejméně 3 metry,  pokud se nedohodnou jinak. Místo lovu nesmí být vyhrazováno. Po skončení platnosti povolenky odevzdat zpět na recepci. Parkování automobilů a motocyklů na hlavním parkovišti nebo na rybářské straně u budovy sociálního zařízení. Zákaz zajíždění k chatkám nebo k lovícím místům . Majitel a porybný rybníku Jaroušek si vyhrazují právo nahlédnutí do zaparkovaných vozů rybářů. Prodej povolenek na recepci v areálu „Barešův ranč“ nebo po dohodě na tel. 603 207 082.Lovící bere na vědomí, že celý areál je monitorován kamerovým systémem z hlediska bezpečnosti a krádeží ryb. Lovící i jejich doprovod se v prostoru rybníka Jaroušek a jeho okolí pohybují na vlastní nebezpečí. Při nedodržení pravidel rybářského řádu v revíru rybník Jaroušek bude odebrána povolenka bez náhrady.

Rybářské nářadí, způsob lovu a nástrahy

 • lov ryb smí být prováděn jen způsobem odpovídajícím zásadám řádného výkonu rybářského práva, ochrany ryb a ostatních vodních živočichů
 • je povoleno chytat na dva pruty, každý o dvou návazcích s jednoduchými háčky bez protihrotu a s mikrohrotem
 • při na přívlači a muškaření je zakázáno
 • lov  ryb  – háček bez protihrotu nebo s mikrohrotem, zákaz srkačky (krmítko na 2 háčky)
 • zákaz lovu čeřenem, zákaz navážení návnady loďkou
 • rybolov mládeže do 15 let: smí lovit pouze s doprovodem dospělé osoby,  smí použít k lovu pouze 1 prut
 • lov na živou či mrtvou rybičku pouze s jednoháčkem bez protihrotu, nebo s mikrohrotem
 • v případě ulovení candáta, rybu vyháčkovat ve vodě v podběráku, nevytahovat na břeh!
 • zákaz přivlastňování kaprů o celkové délce přesahující 65 cm
 • focení ryb je povoleno pouze v pokleku či podřepu nad podložkou nebo ve vodě. Rybu je nutné stále polévat vodou. Je zakázáno fotit se s rybou ve stoje, z důvodu možného pádu a poranění ryb.
 • Strážný a provozovatel mají právo kontroly háčků, návazců, zakoupených povolenek.

Je zakázáno
se vzdalovat od nastražených prutů. Je zakázáno zavážení krmení na loďce.
Směňovat úlovky, používat samoseky, řezat vidličky z rostoucích stromů, používat jako nástrahy krev, škrkavky, mlékárenské kaly a veškeré chráněné živočichy včetně jejich vývojových stádií.

Při požití většího množství alkoholu (silně v podnapilém stavu, zamezující koordinovaný pohyb) doporučujeme stáhnout pruty a na chvíli si odpočinout, dbejte na bezpečnost ryb. Zároveň se chovejte ohleduplně k ostatním rybářům, nerušte klid ostatních. Pokud nebudete na toto doporučení brát zřetel, budete správcem vyzváni k ukončení lovu. Děkujeme za pochopení.

Rybář je povinen mít při lovu

 • platné povolení majitele k lovu ryb, doklad totožnosti
 • vyprošťovač háčků, pevnou míru (metr), podběrák, vezírek s pevnými oky (v případě ponechání ryb), podložku pod ryby vaničkového typu (min. 80 cm)
 • antibakteriální sprej CLINIC pro ošetření povrchového zranění – použití: anti-bakteriální přípravek k ošetření rány po vyjmutí háčku z ryby – přípravek chrání rybu před infekcí
 • dále je povinen vyplňovat úlovky velkých ryb do přehledu o úlovcích, dále ryby k odkupu
 • při dosazování ryb se vyhrazuje hájení 7 dny – „nutno sledovat vývěsku“

Denní doby lovu

květen, červen, červenec a srpen: 07 – 22 hod.
březen, duben, září a říjen: 07 – 19 hod.
leden, únor, listopad a prosinec: 09 – 16 hod.

Noční klid od 22:00 do 06:00 hod.

Od druhé poloviny října, do první poloviny dubna se na rybníku Jaroušek neloví.

Možnost odkoupení úlovku

Menší nebo přesahující míry ryb, než je uvedeno, vracíme zpět vodě. Lovné míry ryb a kupní cenu za kilogram ryby naleznete v ceníku Barešova ranče.
Odkup ryb hlaste předem, bude vyznačeno na povolence, pokud zjistíme ulovené ryby ve vezírku, bude odebrána povolenka bez náhrady.

 

Další ustanovení

Zjištěné pytláctví bude řešeno v součinnosti s policií ČR jako trestný čin. Ostatní ustanovení se řídí platným rybářským řádem ČRS. Rybářský řád platí od 28. 5. 2015. Změna rybářského řádu vyhrazena.