Pravidla lukostřelby

Každý střelec před zahájením lukostřelby na střelnici obdrží instruktážní pokyny pro lukostřelbu a Bezpečnostní pravidla střelnice. Svým podpisem stvrdí, že bude bezpečnostní pravidla na střelnici dodržovat tak, aby neohrozil ostatní střelce na střelnici. Střelec je plně zodpovědný za své jednání v prostoru střelnice a je povinen řídit se těmito pravidly. Jestliže je střelcem osoba mladší 18 let, zodpovídá za její jednání v prostoru střelnice doprovod starší 18 let, který obdrží instruktážní pokyny a Bezpečností pravidla střelnice.

DŮLEŽITÉ:
1. Nikdy nelze střílet, jestliže je kdokoliv před střelcem.
2. Okamžitě zastavit střelbu, jestliže se na střelnici objeví lidé, které je možné ohrozit.
3. Nikdy nemířit při střelbě nad ochrannou síť.
4. Nikdy nestřílet nad sebe, protože šíp má při dopadu stejnou energii jako při výstřelu, hrozí vážné zranění střelců.
5. Napínat luk smí střelec jen na střelecké čáře a střílí vždy pouze na přidělený terč.
6. Je zakázáno provádět výstřel bez šípu.
7. Nepůjčovat luk a střelecké nářadí jinému střelci.
8. Je zakázáno běhat se šípem/šípy v rukou.
9. Na střelnici je zakázáno konzumovat alkohol a kouřit, osoby pod vlivem alkoholu mají střílení zakázáno.

Pravidla pro zajištění bezpečnosti střelce

 • Oděv střelce by měl být přiléhavý, volný oděv je třeba sepnout, volné šňůrky musí být zastrčeny.
 • Obuv střelce by měla být stabilní (nejlépe sportovní) s rovnými podrážkami.
 • Dlouhé vlasy musí být svázány.
 • Používat nepoškozené chrániče paží (předloktí) a prstů vhodné velikosti, případně chrániče hrudi.
 • Používat stojánky na luky, předejde se jejich poškození.
 • Používat toulce na šípy kvůli bezpečnosti prostředí.
 • Na začátku střelby je nutné rozcvičit zatěžované svalové partie.
 • Nasazování tětivy na luk nesprávným způsobem může vést k vážnému poranění.
 • Používat pouze přidělené šípy, jiné šípy (krátké) mohou při přetažení těsně před uvolněním tětivy zasáhnout luk a zlomit se nebo mohou projít rukou střelce.
 • Poškozené náčiní (zkroucená ramena, naštípnutý luk nebo šíp, uvolněný/prasklý končík nebo poškozené tětivy) se nesmí používat a je nutné je vyměnit u odpovědné osoby.
 • Tětiva musí poskytovat při výstřelu dostatečný volný prostor na úrovni nosu a brýlí nebo na úrovni hrudníku u žen.

Pravidla střelby a pohybu po střelnici

 • Střelci, hlavně začátečníci se musí vyvarovat nebezpečného jednání, jako je vrhání šípy, „šermování“, „motání“ se s lukem na střelecké čáře i mimo ni.
 • Střelci si volí rytmus střelby sami, při zachování hlavního požadavku na bezpečnost.
 • Důležité je dodržování společného odchodu pro šípy k terčovnicím!!!
 • Nikdo nesmí střílet, pokud se někdo nachází v blízkosti terčů.
 • Luk se nesmí napínat v poloze, kdy je ruka držící luk výše než ruka napínající luk a nesmí luk napínat šikmo.
 • Střelci musí napínat luk tak, aby neomezovali v činnosti střelce stojící po levém a pravém boku.
 • Střelci se navzájem neobtěžují, dodržují mezi sebou dostatečný prostor pro střelbu.
 • Šíp, který se nezarazí do terče a zůstane viset přes terč, je třeba ihned odstranit po zastavení střelby.
 • Při chůzi k terči je nutné zdvihnout všechny šípy, i ostatních střelců, zabodnuté do země.
 • Vytažení šípů z terče provedeme tak, že se levou rukou opřeme o terč a pravou rukou chytneme šíp u hrotu (ne na konci!) a kroutivým pohybem šíp vytáhneme.
 • Je nezbytné najít všechny šípy, aby nedošlo ke zranění osob.