UPOZORNĚNÍ

Sdělujeme tímto, že zálohové faktury pro rezervované pobyty na rok 2021
budeme vystavovat v lednu a únoru 2021.
Děkujeme. Barešův ranč recepce